Lulu Wang

Lời từ biệt
7.7
720p

Lời từ biệt

Jul. 12, 2019

Lời từ biệt

Lời từ biệt (The Farewell)kể câu chuyện “cười ra nước mắt” theo đúng nghĩa đen về một đại gia đình đông đúc. Cả gia đình của Bili từ New York ...