Fred Grivois

15 Phút Giải Cứu
6.2
4K

15 Phút Giải Cứu

Jan. 30, 2019

15 Phút Giải Cứu

15 Phút Giải Cứu lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật. Năm 1976, phiến quân Somalia cướp xe buýt trường học ở Djibouti với 21 trẻ em Pháp và một ...