Trailer cực đẹp tháng  – Dynamic Type Presets, đây là một project đẹp được thực hiện với plug-in Element 3D và kỹ thuật Track Matte video vào footage. Trailer cực đẹp tháng 5/2016 – Dynamic Type Presets giúp các bạn tạo ra một trailer cực kỳ thú vị cho các sự kiện, chương trình của bạn.

Created: 14 March 16
Last Update: 14 March 16
After Effects Version: CC 2015, CC 2014, CC
Requires Plugins: Element 3D v2, Optical Flares
Uses Plugins: Element 3D v2, Optical Flares
Universal Expressions: Yes
Length: 1:03
Resolution: 1920×1080
File Size: 69.7MB
Media Placeholders: 4
Text Placeholders: 12

Trailer cực đẹp tháng 5-2016 – Dynamic Type Presets (28 downloads)