Thư viện hoạt hình Pixity Land Updated 3.0, là bản update tiếp theo của thư viện hoạt hình khổng lồ Pixity Land đã nổi tiếng từ trước tới nay. Các bạn có thể biến đổi, tùy chọn tạo các  hoạt cảnh hoạt hình đơn giản bằng cách sử dụng thư viện hoạt hình Pixity Land vô cùng dễ dàng. Trong phiên bản mới Pixity Land Updated 3.0, các thư viện icon động đã được bổ sung vô cùng nhiều và hấp dẫn.

Thư viện hoạt hình Pixity Land Updated 3.0 (22 downloads)