Các bạn có biết rằng để ra một sản phẩm đẹp, người ta thường hơn nhau ở kho dữ liệu, tất nhiên là còn rất nhiều nguyên nhân khách quan nữa. Nhưng có nhiều công cụ vẫn hơn.hi. Giới thiệu tới các bạn bộ Bộ Chuyển Cảnh Màu Nắng gồm 65 file MOV chất lượng Full HD 1920×1080 với các chuyển cảnh dạng ánh sáng.

[Drag & Drop] – 65 Light Transitions_Bộ Chuyển Cảnh Màu Nắng (108 downloads)