Sự lựa chọn tinh tế của các nhà làm phim chuyên nghiệp .

Cho Tiện Dựng Phim Trong Cùng 1 Project. Trong Bản Gốc Lễ Tang Vol1 Của MMC Mình Có Thay Đổi Vài Chỗ Khác Đi Cho Phù Hợp Với Mình, Nhưng Vẫn Giữ Nguyên Bản Thảo Gốc Của MMC. Bộ Project Lễ Tang Này Gồm: Lễ Tang Công Giáo + Lễ Tang Phật Giáo (Ông & Bà : Đầu + Đuôi)