Những mẫu nhãn động cực đẹp Animated Lables Toolkit, đây là các mẫu nhãn động được thiết kế trên After effect hoàn toàn dưới dạng Shape layer nên dễ dàng tùy biến và thay đổi theo ý đồ. Thư viện mẫu nhãn động cực đẹp Animated Lables Toolkit giúp các bạn dễ dàng làm việc, giúp tăng hiệu suất công việc.

Những mẫu nhãn động cực đẹp Animated Lables Toolkit (22 downloads)