Logo after effect đẹp 04/2016 – Particle Space Logo, đây là mẫu logo được tạo bằng after effect dựa trên plug-in Particular, nó rất ấn tượng và đẹp mắt. Particle Space Logo yêu cầu các bạn phải có Particular và Lux thì mới hỗ trợ được.

Logo after effect đẹp 04/2016 – Particle Space Logo (25 downloads)