Gói nhãn động cực lớn cho After Effect Vintage Label Toolkit. Với gói nhãn động này bạn có vô cùng nhiều thứ thú vị đó, đã được tích hợp sẵn âm thanh cùng hàng loạt tùy biến cực lớn, gói nhãn động này sẽ làm bạn sung sướng khi đang cần làm các animated lable.

20 circle labels from 40 parts
400 variations
6 additional labels / titles
Sound FX included
25 photos included
All fonts with free licence (links inside)
Dust and light leaks effects
Vector PDF files for print included
Vdeo tutorial
Easy to customize

Gói nhãn động cực lớn cho After Effect Vintage Label Toolkit (18 downloads)