Gói hình hiệu và trường quay ảo tin tức 2016 cho các bạn đang thực hiện các chương trình Truyền Hình hay các bản tin thời sự, thể thao, dự báo thời tiết. Gói hình hiệu và trường quay ảo tin tức 2016 bao gồm đầy đủ bộ nhận dạng thương hiệu cho một chương trình tin tức.

Với project này bạn hoàn toàn dễ dàng thực hiện một chương trình tin tức chuyên nghiệp, đầy đủ và hiện đại. Mình rất thích project này

News/Sports/Weather - Openers
News/Sports/Weather - Background [Loop]
News/Sports/Weather - Breaking
News/Sports/Weather - Lower Thirds [3]
News/Sports/Weather - Info Screen
News/Sports/Weather - Live
News/Sports/Weather - Split Screens
News/Sports/Weather - Split Screen Info
News/Sports/Weather - Phone screen
News/Sports/Weather - Three Image
News/Sports/Weather - Split Image
News/Sports/Weather - Transitions [8]
News/Sports/Weather - Corner Logo
Weather - 3, 5 & 7 Day Forecast

 

Created: 14 February 16
Last Update: 14 February 16
After Effects Version: CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5, CS5
Universal Expressions: Yes
Resolution: 1920×1080
File Size: 1GB

Gói hình hiệu và trường quay ảo tin tức 2016 (61 downloads)