Slide ảnh chạy ngang Epic Light Media Opener – After Effects Project Files videohive. Sử dụng chủ yếu là mask kết hợp với light transition slide ảnh chạy ngang tinh tế về màu sắc, đơn giản ứng sang trọng. Dù đứng trong muôn vàn sản phẩm với đủ loại màu mè, thiết kế thì slide ảnh chạy ngang vẫn nổi bật và được chú ý nhiều nhất.

Epic Light Media Opener – Slide ảnh chạy ngang (44 downloads)