Dữ liệu tuyệt mật – 1000 hiệu ứng âm thanh làm phim hành động – Blastwave FX Action Movie Sound Effects Library FANTASTiCthư viện hiệu ứng âm thanh vô cùng đồ sộ và đẩy đủ nhất mọi loại tiếng động giúp cho bạn thực hiện một sản phẩm hành động hay và chất hết nấc. Dữ liệu tuyệt mật – 1000 hiệu ứng âm thanh làm phim hành động có gần như đủ hết tận cả mọi thứ bạn cần, giúp bạn không phải vất vả đi mò từng cái một – đây là một điều siêu tuyệt vời!!!