Cinematic Opener After Effect Template – một sản phẩm giới thiệu chương trình thời trang hoặc làm intro giới thiệu cho các sản phẩm âm nhạc, điện ảnh. Với Cinematic Opener các bạn dễ dàng chỉnh sửa trên các phiên bản phần mềm CS5 trở lên.

Ứng dụng rộng rãi, chỉnh sửa dễ dàng, thiết kế chuyên nghiệp là lợi thế của project này.
Created: 4 February 15
After Effects Version: CS5, CS5.5, CS6, CC, CC 2014
Requires Plugins: Trapcode Form
Length: 1:05
Resolution: 1920×1080
File Size: 18mb
Media Placeholders: 10
Text Placeholders: 10

Cinematic Opener After Effect Template (33 downloads)