Brush giọt mực Ink Glowing Line Postcard, một album ảnh dạng brush giọt mực khá ấn tượng và đẹp mắt. Cách kết hợp với vệt ánh sáng particular, album brush giọt mực càng nổi bật trên nền xanh mực vô cùng ấn tượng.

Created: 3 July 15
After Effects Version: CS6
Requires Plugins: Trapcode Particular
Uses Plugins: Trapcode Particular
File Size: 251mb
Media Placeholders: 6
Text Placeholders: 4

Brush giọt mực Ink Glowing Line Postcard (32 downloads)