Một bộ sản phẩm Music Background cho các bạn làm Phim, Trailer, Intro, TVC, MV.
Bao gồm 300 file MP3 chất lượng 320 Kbps với 5 DVD gồm các chủ đề Action, Adventure, Suspense và Chrismast.
– DVD 1: Tom Salta – 30 files
– DVD 2: James Dooley – 70 files
– DVD 3: Magnus Christensen & Ryan Franks – 68 files
– DVD 4: James Dooley – 70 files
– DVD 5: VA

[THƯ VIỆN ÂM THANH] – BỘ 5 DVD NHẠC NỀN SIÊU HAY(BEST MUSIC BACKGROUND) (183 downloads)