400 icon động cực chất – 444 Flat Icons The Ultimate Icon Bundle, đây là gói 400 icon động siêu tuyệt vời, các icon mà các bạn thường dùng cho công việc đều có hết tại đây, các bạn có thể sử dụng thư viện này tăng thêm tính thẩm mỹ cho công việc. Mình tin rằng người khó tính nhất cũng hài lòng với thư viện 400 icon động cực chất này.

400 icon động cực chất – 444 Flat Icons The Ultimate Icon Bundle (17 downloads)