27 Motion Logo Reveals | Gói 27 Logo chuyển động cực chất. Giúp công việc của bạn dễ dàng và nhanh chóng. Khi sử dụng 27 Motion Logo Reveals bạn dễ dàng thay đổi hình ảnh và logo nhanh chóng. Điều này có nghĩa rằng bạn không cần biết chuyên sâu After Effect mà vẫn làm được. Hoặc có thể chưa bao giờ bạn làm đến After Effect thì xem video hướng dẫn trong 27 Motion Logo Reveals vẫn có thể làm được.

Với gói này bạn có thể ứng dụng vào công việc của mình dễ dàng, nhanh chóng.

Created: 6 November 14
After Effects Version: CS5, CS5.5, CS6, CC, CC 2014
Length: 4:12
Resolution: 1920×1080
File Size: 439MB

27 Motion Logo Reveals | Gói 27 Logo chuyển động cực chất (12 downloads)